Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Anlatıyor

Tarihçi - Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Hocamız her biri tarihimize iz bırakmış, nice buluşları insanlığın hizmetine sunmuş öncü şahsiyetlerimizi sizler için anlattı.